Satamapalvelut

Satamaoperointi

RP Logistics Oy operoi Hamina­Kotkan satamassa ja Stora Enso Oyj:n teollisuuslaiturilla.

Lastaamme tehokkaasti aluksiin paperia, sellua, levyjä ja sahatavaraa. Vastaavasti puramme aluksista kuitupuuta, haketta ja teollisuuden raaka-aineita. Lisäksi käsittelemme erilaisia teollisuuden raaka- ja lisäaineita kuten sementtiä ja kaoliinia.

RP Logistics Oy toteuttaa myös merkittäviä projektilaivauksia. Meille on tuttua niin sellutehtaan projektitoimitukset kuin betonielementtien laivaukset.

Lisätietoja satamaoperoinnista antaa

Tomi Pakkanen +358 (0)40 187 5206
Tomi Lonka +358 (0)400 251 877

Yksiköinti- ja terminaalipalvelut

Yksiköinti- ja vienti­palvelut perustuvat täsmäl­liseen ja tehokkaaseen työhön satama­terminaa­leissamme. Tavaran käsittelyssä käytämme modernia tiedonsiirto –teknologiaa asiakasyhteyksiin.

Tuotamme paperin, kartongin, sellun, levyjen ja sahatavarankontituspalveluita.  Toimintamme tehokkuus ja laatu perustuvat ammatti­taitoisiin työn­teki­jöi­himme, joilla on käytössään moderni kalusto ja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt tietoliikenneyhteydet.

Lisätietoja kontituksista antaa

Petteri Mussalo  +358 (0)44 560 5609
Pasi Aalto  +358 (0)40 841 8080

Tullivarastointi ja huolinta

Huolintapalveluihimme kuuluvat

  • tullivaraston kirjanpito
  • pakkaus, punnitseminen ja kollien merkitseminen
  • tuonti ja vientitullaukset
  • huolintadokumentit kuten CMR, TIR Carnet ja B/L
  • passitukset (T1)

Vastuurajamme on mainittu Pohjoismaisen Speditööriliiton määräyksissä (PSYM 2000), joita noudatamme. Olemme Suomen tullilaitoksen rekisteröity asiakas ja meillä on sähköinen yhteydenpito tulliin.

Lisätietoja huolinnasta antaa

Petra Kunelius  +358 (0)5 210 8090, +358 (0)44 3400453
Leena Surokivi  +358 (0)5 210 8090, +358 (0)44 3400453