RP Logistics Oy

Teollisuuden innovatiivinen logistiikkakumppani

RP Logistics Oy on RP Group -konsernin emoyhtiö. Palvelutuotantoa ovat mm. satamaoperointi, teollisuuden logistiset ulkoistukset, terminaalipalvelut ja kuljetukset. Yritys tarjoaa lisäksi projektipalveluita satamissa sekä logistiikan asiantuntijapalveluita yli 30 vuoden kokemuksella ja tietotaidolla.

RP Logistics Oy:n innovatiiviset ratkaisut alentavat asiakkaiden kustannuksia ja edesauttavat niitä saavuttamaan ilmastotavoitteitaan.

RP Group mahdollistaa asiakkailleen myös logistisen arvoketjun, jossa pitkät kuljetukset tuotetaan yhteistyössä rautatieoperaattori Fenniarail Oy:n kanssa.

Logistiikan tehokkuus ja EU:n ilmastotavoitteet

RP Group panostaa moderniin kalustoon ja resurssitehokkaisiin toimintamalleihin. RP Group on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen vähentää 55 % CO2-päästöjä kymmenessä vuodessa, vertailuvuodesta 2020 lähtien.  Yritys haluaa toimia alan edelläkävijänä ja vastaa EU:n asettamiin ilmastotavoitteisiin.

Tutustu RP Groupin palveluihin.

Lue RP Groupin vastuullisuudesta.

Ota yhteyttä! Asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.