22.09.2023

Fenniarailin sähköveturi Suomeen

Kyseessä on ensimmäinen yksityisen rautatieyhtiön sähköveturihankinta Suomessa. RP Groupin osakkuusyhtiö Fenniarail Oy:n Siemens Mobilitylta tilaama Vectron-sähköveturin kaupallinen liikenne alkaa marraskuussa 2023.

Saksalaisen Siemensin valmistama moderni neljäakselinen sähköveturi on räätälöity Suomen olosuhteisiin. Yksi veturi voi vetää yli 2 000 tonnia painavia tavarajunia nykyistä vetokalustoa suuremmalla keskinopeudella.

Ympäristötekijät on huomioitu koko veturin elinkaareen ja Vectronin energiatehokkuus on huippuluokkaa. Veturi mm. palauttaa jarrutuksessa energiaa takaisin sähköverkkoon, ohjausjärjestelmä optimoi energiankäyttöä ja ohjaa kuljettajaa parhaan ajotavan valinnassa. Veturin rakenne on modulaarinen ja 98 % painosta on kierrätyskelpoisia materiaaleja.

”Sähköveturi-investoinnin myötä Fenniarail kasvattaa kapasiteettiaan ja vastaa yhteiskunnan ja teollisuuden vaatimuksiin liikenteen vihreästä siirtymästä. Tämä hankinta on historiallinen merkkipaalu Suomen rautatiemarkkinan monipuolistumisessa,” toteaa Fenniarailin toimitusjohtaja Lauri Helke.

Panostamme ilmastomyönteisiin investointeihin, jotka lisäävät tehokkuutta ja käytännön tasolla saavutettavia merkittäviä päästövähennyksiä, toteaa Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.