23.12.2016

Rautateiden yhdysliikenne avautunut kilpailulle

– Fenniarail lisää kapasiteettia

Suomen ja Venäjän välinen rautateiden yhdysliikenne avautui kilpailulle 22.12.2016. Liikennöinti on aiemmin ollut VR:n yksinoikeus. Fenniarail Oy vastaa markkinan muutokseen hankkimalla kaksi uutta tavaraliikenneveturia tšekkiläiseltä CZ Lokolta.

Kaikki suomalaiset rautatieyritykset voivat nyt hoitaa Suomen ja Venäjän välistä yhdysliikennettä Suomen rataverkolla. Yhdysliikenteessä kuljetuksen lähtö- tai päätepiste on Venäjällä tai maassa, johon on yhteys Venäjän rataverkolta. Suomeen tuodaan Venäjältä raaka-aineita teollisuudelle sekä transitoliikenteen tuotteita. Suomesta viedään Venäjälle rautateitse kulutustavaroita sekä metsäteollisuuden tuotteita.

”Suomen rautatiemarkkina on muuttumassa markkinalähtöiseksi. Uusi tilanne Venäjän liikenteessä on lisännyt asiakkaiden mielenkiintoa uutta toimijaa kohtaan. Fenniarailin lisäpanostus uusiin vetureihin parantaa yhtiön kilpailukykyä”, toteaa Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen.

Uudet veturit ovat saman tyyppisiä kuin Fenniarailin nykyiset veturit. ”Käyttökokemukset vetureista ovat hyviä. Veturit vastaavat käyttö- ja ympäristöominaisuuksiltaan tämän päivän haasteisiin. Veturit toimivat Suomen vaativissa olosuhteissa”, sanoo Fenniarailin toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo. Uudet veturit ovat kuusiakselisia dieselvetureita. Veturin moottori täyttää IIIA –ympäristöluokituksen. Vetokyvyltään veturit ovat vahvimmat Suomessa.

Lisätietoja:

Fenniarail Oy, toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo, 040 749 3069

Fenniarail Oy on ensimmäinen suomalainen yksityinen rautatieoperaattori. Fenniarailin omistajina on suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Fenniarail tarjoaa kilpailukykyisiä rautatiekuljetuksia asiakasyrityksilleen.

www.fenniarail.fi

Fenniarail kuljettaa mm. puuta kilpailukykyiseen hintaan.