20.11.2020

Stora Enso jakoi tunnustuksia yhteistyökumppaneilleen

Stora Enso jakoi tunnustuksia yhteistyökumppaneilleen: ”Turvallisuutta luodaan yhdessä”

Stora Enso viettää maailmanlaajuista turvallisuusviikkoa kaikissa yksiköissään 16.–22. marraskuuta. Teemaviikolla Stora Enso jakoi puunhankinnan yhteistyökumppaneilleen tunnustuksia turvallisuuden eteen tehdystä työstä.

Puuraaka-aineen toimitusten on kuljettava aikataulussa ja koko puunhankinnan ketjun pitää pelata yhteen sujuvasti, jotta Stora Enson tehtailla voidaan valmistaa uusiutuvia materiaaleja maailmanlaajuisille markkinoille. Tässä työssä Stora Ensolla on tukenaan noin 70 puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja metsäpalveluihin erikoistunutta yritystä eri puolilla Suomea.

Turvallisuusviikolla Stora Enso jakoi tunnustuksia esimerkillisesti toimiville kumppaneilleen, jotka olivat panostaneet toiminnassaan puunkorjuun ja kuljetusten turvallisuustyöhön ja -kulttuuriin.

– Teemme puunhankintaketjun sujuvan prosessin eteen paljon työtä ja kehitämme työtapoja jatkuvasti yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Onnistuneen puunhankinnan taustalla on paljon yhteistyötä myös turvallisuuden kehittämisessä, mistä osoituksena jaamme nyt seitsemälle yritykselle ympäri Suomea tunnustukset turvallisuuden eteen tehdystä työstä. Turvallisuutta luodaan yhdessä, sanoo Stora Enson Suomen puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto.

RP Group ja Mantsinen Group saivat tunnustukset kategoriassa Tehtaiden puuterminaalit. Alla Stora Enso Metsän perustelut RP Logistics Oy:n tunnustukselle.

 

Tunnustuksen saaneet yhteistyökumppanit

Tehtaiden puuterminaalit

RP Logistics Oy on kotkalainen logistiikan moniosaajayritys satamissa ja teollisuusalueilla.

Tunnustuksen perustelut: RP Logistics Oy on aktiivisesti havainnoinut Sunilan tehtaan ja terminaalin työympäristöä ja ihmisten toimintaa koko tehdasalueella. Havainnoissa korostuu ihmisten käyttäytyminen sekä positiivisella että rakentavalla tavalla. Turvallisuushavaintojen ja -ilmoitusten kautta Stora Enso on myös pystynyt kohdistamaan omia turvallisuustoimia ja parannushankkeita yhteisen turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkkejä ovat muun muassa liikenneväylien korjaukset, valaistus ja rakennusten kunto.

Yhteyshenkilö medialle: johtaja Tomi Tuomala, puh. 0400 555 088

Stora Enson turvallisuusviikko

Stora Enson vuosittainen turvallisuusviikko järjestetään 16.-22. marraskuuta. Turvallisuusviikolla Stora Enso tuo esiin parhaita käytäntöjä ja menestystarinoita työturvallisuuden kehittämiseksi sekä korostaa toisista huolehtimisen merkitystä. Vuonna 2020 turvallisuusviikon tapahtumat järjestetään suurimmaksi osaksi verkossa.

Lue lisää turvallisuusviikosta https://www.storaenso.com/fi-fi/newsroom/news/2020/11/digital-safety-innovations-show-agility-in-pandemic-times

Lisätietoja: Satu Härkönen, Stora Enson viestintä, puh. 040 832 7458