23.06.2022

UPM ja RP Logistics yhteistyöhön raakapuun käsittelyssä

UPM-Kymmene Oyj ja RP Logistics Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sopimuksen raakapuu -alusten operoinnista HaminaKotkan satamassa. Pääasiallinen tuontiliikenne muodostuu ns. Baltian ja länsituonnin coaster-segmentin aluksista.

Puun ja hakkeen purkaus laivoista tapahtuu Hallan satamanosassa. Ruuhkatilanteissa aluksia voidaan ohjata myös Haminaan.